Skat af årets resultat

Del 3: Afslut året – Skat.dk

Oplys årets resultat senest 1. juli. Har du egen virksomhed, skal du oplyse virksomhedens resultat (overskud eller underskud) for 2022 senest 1. juli 2023.

Oplys årets resultat senest 1. juli – Skat.dk

Årets resultat efter skat er et udtryk for, om man har haft et positivt eller negativt regnskabsår. Krav til en resultatopgørelse. Ifølge Årsregnskabsloven § 23 …

Det er tid til at oplyse

hvad er en resultatopgørelse? – E-conomic

Resultatopgørelse – hvad er en resultatopgørelse? | e-conomic

Årets resultat er virksomhedens endelige tal på, hvordan regnskabsåret ender. Resultatet er summen af resultatopgørelsens konti fratrukket skat.

Resultatopgørelsen viser omsætning og omkostninger i en given periode, for til sidst at vise ændringen i selskabets egenkapital,

Årets resultat – hvad er årets resultat? – E-conomic

Årets resultat – hvad er årets resultat? | e-conomic

Det er resultatet før skat, du kommer frem til. Vil du have årets resultat efter skat, skal du trække selskabsskat og udskudt skat fra beløbet.

Årets resultat er virksomhedens endelige tal på, hvordan regnskabsåret ender. Resultatet er summen af resultatopgørelsens konti fratrukket skat.

Hvad er en resultatopgørelse? | Visma Dinero

Resultatopgørelse – Hvad er en resultatopgørelse? | Visma Dinero

Årets resultat efter skat viser, hvad resultatet af resultatopgørelsen ender ud med, når den lovpligtige skat er trukket fra. Når du driver en virksomhed, …

En resultatopgørelse er en term, der har hjemme inden for regnskabernes verden. Denne del af dit regnskab giver en status på regnskabet.

Resultat – Hvad er årets resultat? – Dinero

Resultat – Hvad er årets resultat? – Få svaret lige her

Helt enkelt finder du frem til virksomhedens resultat i regnskabet ved at opgøre de indtægter og udgifter, du har bogført i løbet af året. Det er virksomhedens …

Termen resultat bruges inden for regnskabernes verden på forskellige måder – bl.a. også “årets resultat”. Læs mere her!

Årets regnskab og skat – SkanRev

16. jan. 2019 — Skat af årets resultat: Virksomheder skal betale skat af deres overskud – beskatningen kaldes selskabsskat. I 2018 er selskabsskatten i …

Hvad er en resultatopgørelse? – Decimo Bloggen

efter M Christiansen · Citeret af 1 — Den herved fremkomne skatteomkostning vedrører derfor årets resultat lige så meget som andre omkostningstyper, argumenterer tilhængerne af udskudt skat.

Resultatopgørelsen er en del af årsregnskabet og viser hvordan regnskabsperioden er gået. Resultatet opgøres som forskellen mellem omsætning og omkostninger, der ved regnskabsafslutning påvirker virksomhedens egenkapital. Hvis virksomhedens indtægter er større end årets omkostninger har virksomheden haft et overskud og omvendt har virksomheden haft et underskud.

Den regnskabsmæssige behandling af skat i årsregnskabet

Visning af: Den regnskabsmæssige behandling af skat i årsregnskabet| Ledelse og Erhvervsøkonomi

Der er dog en ekstra post i resultatopgørelsen, idet der skal fratrækkes selskabsskat i årets resultat. I en personligt ejet virksomhed bliver virksomhedens …

2.4.3 Resultatopgørelse (C)

Keywords: skat af årets resultat, indberet årsregnskab skat, indberetning af årsregnskab til skat